Registration Form

Please use capital letters and indicate below by crossing the appropriate field.
PARTICIPANT
Last Name:
First Name:
Degree:
Company / Institution:
Street, No.:
City; ZIP code:
Country:
E-mail:
Company ID (IČ):
VAT No. (DIČ):
Registration fee:
Conference participant "Student" should provide an acknowledgement document regarding the student status approved by students office. The document should be send to registration e-mail: nanoostravareg@gmail.com entering to the subject full name of participant.
PRESENTATION
Title of presentation:
Form of presentation:
Title of second presentation:
Select a topic:
Conference paper:
Please answer numerically: Sum of sedmnáct and dvacetjedna 
Odesláním formuláře prohlašuji, že beru na vědomí zpracování osobních údajů (informační povinnost vůči objednateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).

uživatelský obsah - vždy jako první článek - nemazat!!!

---slider---

slider

NanoOstrava

 17 - 20 May 2021